Medlemsvilkår

Medlemskapet er personlig, og kan ikke overdras til andre. Familieabonnement gjelder for maks 4 personer i samme husstand. 

Det er ikke tillatt å ha med seg personer som ikke er omfattet av et abonnement inn i treningsstudioet. Barn under 16 år må ha følge av voksen. 

Det utdeles en nøkkelbrikke pr. abonnement. 

Innbetaling av treningsavgift skal skje til avtalt tid. Utelatelse av fremmøte fritar ikke medlemmet fra å overholde betalingsterminene.

Medlemmet går god for at hun/han er i tilstrekkelig fysisk form for å kunne delta og tilgodegjøre seg trening og øvrige fasiliteter.

Lux Fitness AS fraskriver seg herved alt ansvar for skade og/eller tap som rammer medlemmet eller som medlemmet svarer for. Likeså eiendom tilhørende medlemmet som medlemmet svarer for.

Medlemmet er selv ansvarlig dersom medlemskortet (nøkkelbrikke) mistes eller skades slik at det blir teknisk ødelagt. Ved henvendelse til treningssenteret utstedes et nytt medlemskort mot et gebyr.

All trening, anvendelse av treningsutstyr og bruk av øvrige fasiliteter, skjer på egen risiko og på eget ansvar, med mindre treningssenteret har opptrådt uaktsomt.

Følgende rutiner er gjeldende ved bruk av treningsstudioet:

  • Ta hensyn til allergikere, hvilket innebærer moderat bruk av parfyme og lignende.
  • Bruk alltid rene innesko og sko som ikke lager merker i parketten
    Det er ikke tillatt å gå inn med utesko.
  • Svette er et godt tegn på at du har en god treningsøkt, men tenk på den som skal bruke apparatet etter deg. Tørk av apparater etter bruk
  • Vennligst rydd opp etter deg og sett på plass vekter og utstyr.
  • Barn under 16 år må ha følge av voksen.

God trening og takk for at du viser hensyn!